Brochure

Download PDF

Hoogtesensor

Sygo houdt u altijd op de hoogte!

  • De Sygo Hoogtesensor meet de hoogte d.m.v. de vloeistofdruk tussen het vloeistofreservoir en de druksensor.

  • Het eventuele vaste-hoogte-verschil tussen het reservoir en het te meten punt wordt gecorrigeerd.

  • Het eventuele vaste-hoogte-verschil tussen het reservoir en het te meten punt wordt gecorrigeerd.

  • De slang, die de verbinding vormt tussen de druksensor en het vloeistofreservoir, kan met een bekabeling meelopen zonder dat eventuele lussen van invloed zijn.

  • De Sygo Hoogtesensor kan vier punten meten. Tevens is er een stand waarbij automatisch het hoogste punt wordt weergegeven.

  • Om de hoogte boven de waterlijn weer te geven kan de Sygo Hoogtesensor standaard op de Sygo Scheepsladingmeter worden aangesloten. Een andere mogelijkheid is om een aparte sensor in het scheepsvlak te monteren, die de diepgang compenseert.