Sensoren

Nauwkeurige controle.

De meetgegevens worden verkregen door ter hoogte van de ijken druksensoren in het scheepsvlak in te bouwen. Een microprocessor middelt deze waarden. Via de vooraf ingevoerde gegevens uit de meetbrief, die door de Scheepsmetingdienst officieel is vastgesteld, wordt de tonnage berekend.


Aan de constructie van de druksensor zijn de hoogste eisen gesteld i.v.m. veiligheid, nauwkeurigheid en storings-gevoeligheid. Het montagehuis met klep is gepatenteerd onder nr. 9300894.

De elektronica behoeft geen analoge afregeling en is ongevoelig voor fraude. Het programmeren
van de calibratiegegevens is beveiligd met wachtwoorden en wordt éénmalig na installatie ingevoerd. Inbouw is mogelijk.

De elektronische scheepsladingmeter is gecertificeerd door het Nederlands Meetinstituut onder nummer
21.1197 (10003199) d.d. 12.07.93